Fournier’s Gangrene in a Diabetic Young Man

Soufiane Ennaciri*, Mustapha Ahsaini, and Moulay Hassan Farih