Acute Digital Ischemia In a 30-Year Old Man: A Case Report

Konstantinos M*. Nikolakopoulos, Stavros Kakkos, Chrysanthi P. Papageorgopoulou, Spyros I. Papadoulas, Ioannis Ntouvas, Anastasia Kouri, George Lambropoulos and Ioannis A.Tsolakis